Dr. Öğr. Üyesi DİLEK BAYRAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi DİLEK BAYRAK

T: (0282) 250 2746

M dbayrak@nku.edu.tr

W dbayrak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Matematik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENS.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENS.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAYRAK D., YAMAK S., TL-VAGUE MODULES, BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, vol. 8, pp. 203-212, 2018.
Özgün Makale Mathematical Reviews, Zentralblatt fur Mathematik, EBSCO Erişim Linki
2. BAYRAK D., YAMAK S., A note on the lattice of fuzzy hyperideals of a hyperring, Afrika Matematika, vol. 28, pp. 1185-1192, 2017.
Özgün Makale SCOPUS, Zentralblatt Math, Google Scholar, Mathematical Reviews, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest Erişim Linki
3. BAYRAK D., Subhypergroups of Cartesian Product of Hypergroups, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, vol. 10, pp. 145-153, 2017.
Özgün Makale AMS Digital Mathematics RegistryIndexCopernicusUlrichswebProQuestEBSCOhostZentralblatt MathGoogle Scholar
4. BAYRAK D., YAMAK S., Distributivity and pseudocomplementation of lattices of generalized (L)-subgroups, International Journal of Algebra and Statistics, vol. 5, pp. 107-114, 2016.
Özgün Makale Index Copernicus - Directory of Research Journal Indexing (DRJI) - Sherpa/Romeo - CNKI (China National Knowledge Infrastructure Project) - WZB- Zentralblatt MATH Database . Erişim Linki
5. BAYRAK D., YAMAK S., Product of the Generalized, Journal of Mathematics, vol. 2016, pp. 1-5, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
6. BAYRAK D., YAMAK S., A note on the lattice of TL-submodules of a module, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, vol. 10, pp. 323-330, 2015.
Özgün Makale Index Copernicus - Directory of Research Journal Indexing (DRJI) - Sherpa/Romeo - CNKI (China National Knowledge Infrastructure Project) - WZB- Zentralblatt MATH Database .
7. BAYRAK D., YAMAK S., The lattice of generalized normal L- subgroups, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, pp. 1143-1152, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. YAMAK S., KAZANCI O., BAYRAK D., A solution to an open problem on the T-product of TL-fuzzy subgroups, Fuzzy Sets and Systems, vol. 178, pp. 102-106, 2011.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Bayrak D., Akın C., Multi Hypergroups, The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas (MICOPAM 2018) (26.10.2018-29.10.2018).
Tam metin bildiri
2. YILMAZ Ş., BAYRAK D., On Fuzzy Prime Hyperideals(Hyperfilters) in ∧ - Hyperlattices, INTERNATIONAL CONFERENCE on RECENT ADVANCES in PURE AND APPLIED MATHEMATICS (ICRAPAM2018) (23.07.2018-27.07.2018).
Özet bildiri
3. BAYRAK D., YAMAK S., YILMAZ Ş., The Lattice Structure of Subhypergroups of a Hypergroup, 13th Algebraic Hyperstructures and its Applications Conference (24.07.2017-27.07.2017).
Özet bildiri
4. BAYRAK D., YAMAK S. ., The Lattice of Generalized L-Subgroups, International Conference on Algebra and Number Theory (05.08.2014-08.08.2014).
Özet bildiri
5. BAYRAK D., YAMAK S. ., TL-Vague Module, 1th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2012) (03.09.2012-07.09.2012).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAYRAK D., YAMAK S., Genelleştirilmiş Bulanık İdeallerin Kafesleri, 9. Ankara Matematik Günleri (12.06.2014-13.06.2014).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1.   Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MathSciNet, zbMATH
2. Communications of the Korean Mathematical Society, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik and SCOPUS.
3. Bulletin of the International Mathematical Virtual Institute, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Mathematical Reviews, Zentralblatt fur Mathematik
Ulusal Projeler
1. Bir Hipergrubun Alt Hipergruplarının Kafes Yapısı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 19.01.2017-01.08.2017.